top of page

  MARC JAN KONING

  Marc Jan Koning heeft notarieel recht en Europees recht gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en heeft de specialisatieopleiding Onroerend goed van de Grotius Academie succesvol afgerond.


  Marc Jan werd in 2001 beëdigd als advocaat en is sinds 2017 verbonden aan Suez Advocaten. Zijn werkterrein omvat vastgoedtransacties, architectuur en aanneming, eigendom en verjaring, erfpacht, appartementen, verborgen gebreken, huur bedrijfsruimte, beslag en hypotheek. Hij voert daarnaast een algemeen civiele praktijk en beschikt over jarenlange proceservaring in commerciële geschillen van diverse aard. Hij is lid van de Vereniging Corporate Litigation, de Vereniging voor Handelsrecht en de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.


  Marc Jan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:


  - Vastgoedrecht

  - Algemene praktijk (burgerlijk recht)


  Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

  (085) 88 80 889

  MARC JAN KONING
   bottom of page