top of page
shutterstock_109922291.jpg

Algemene voorwaarden
Privacy en klachten

SUEZ advocaten is een kostenmaatschap. Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan en aanvaard door de behandelend advocaat waarna de overeenkomst (van opdracht) pas tot stand komt, met uitsluitend deze behandelend advocaat en niet met andere aan de kostenmaatschap verbonden advocaten, noch met de maatschap als zodanig, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Op onze dienstverlening zijn toepasselijk de algemene voorwaarden, waarin opgenomen een aansprakelijkheidsbeperking:

KlachtenregelingKantoorklachtenregeling Suez advocaten 2021 (pdf)

Privacyverklaring: PRIVACYVERKLARING (pdf)

ALGEMENE VOORWAARDEN SUEZ ADVOCATEN (pdf)

Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page